top of page
  • Foto van schrijverFizr

Commotie om BIG-nummer


Aanpassing wet BIG

Vanaf 1 april moeten alle BIG-geregistreerde zorgverleners hun BIG-nummer “actief bekend maken”. Dit is te lezen op de website van het ministerie van VWS. Verwezen wordt naar een wetswijzing in de Wet BIG. Het resultaat voor deze zorgverleners is dat facturen, websites, naambordjes, e-mail en overige uitingen in de media allen voorzien moeten worden van het BIG-nummer. Het doel hiervan is dat een patiënt/cliënt makkelijker kan controleren of iemand bevoegd is om zijn of haar zorgberoep uit te oefenen, aldus de website. Maar is het werkelijk zo concreet als het lijkt?


Wetswijziging

Inderdaad; de wet is op een aantal punten gewijzigd. Voor dit artikel zullen we ons houden bij het onderdeel dat het meeste stof doet opwaaien, de verplichting om het BIG-nummer actief bekend te maken. Er is een artikel 4a toegevoegd, waarin wordt genoemd dat per Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) kan worden bepaald hoe de zorgverlener moet gaan voldoen aan de genoemde informatieverplichting. De AMvB is nog niet gepubliceerd, en er is nog geen concepttekst van openbaar gemaakt.


Conclusie

Er is geen wettelijke basis voor wat er op de website van het ministerie wordt gezegd. De voorbeelden die als de absolute waarheid worden genoemd komen regelrecht uit de toelichting op de wetswijziging. Los van het (voorlopig) ontbreken van wettelijke gronden, kwamen er ook veel negatieve reacties op de termijn van invoering en de invulling van de informatieverplichting. Recent werd de volgende aanvulling op de website geplaatst:


“Update: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat op korte termijn in overleg met beroeps- en brancheorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Patiëntenfederatie over het zichtbaar voeren van het BIG-nummer. Doel van het overleg is om tot een oplossing te komen met aandacht voor de administratieve lasten en waarbij voldoende tijd is voor de uitvoering. Dit leidt mogelijk tot een nieuwe uitwerking van de regelgeving. Zodra hier meer over bekend is, wordt dit o.a. via deze website bekend gemaakt.”


Wij denken dat dit verstandig is. Het is een goed idee om de cliënt beter te willen informeren over de zorgverlener met wie hij te maken heeft. Wel is het raadzaam de invulling hiervan te bespreken met de betrokken partijen. Dit wordt nu gelukkig wel gedaan, en het lijkt erop dat de ergste commotie over is.


Op korte termijn is er geen reden voor overhaaste aanpassingen en beslissingen. Vanzelfsprekend kan het geen kwaad om de mogelijke gevolgen van de wetswijziging (en bijbehorend AMvB) alvast in te schatten, zodat u wanneer er concrete aanleiding hiervoor is vlot kunt handelen. Uiteraard brengen wij u op de hoogte wanneer er nieuwe ontwikkelingen zijn!

41 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page