top of page
  • Foto van schrijverFizr

Vermindering van administratieve lasten in de zorg, wat merken we ervan?

Een zorgprofessional besteedt relatief veel tijd aan administratieve taken. Aandacht voor administratieve lastenverlichting is er zeker -er zijn zelfs als wetsvoorstellen gedaan om aan de roep naar verlichting gehoor te geven- maar wat merken we er nu echt van? Een kleine verzameling van concrete acties:


Wijziging van Algemene Voorwaarden VVT-sector.

Deze voorwaarden zijn door Actiz (in samenwerking met meerdere belangenverenigingen) opgesteld om de relatie tussen de zorgaanbieder en de cliënt goed vorm te geven. De zakelijke- en de zorgrelatie worden hierdoor in balans gebracht en het geeft handvatten voor goede zorg.

ActiZ heeft in samenwerking met BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland de Algemene Voorwaarden aangepast. Deze aanpassingen gaan per 1 oktober 2018 in. Een voor zorgaanbieders belangrijk gevolg hiervan is dat er geen verplichting meer is tot ondertekening van het zorgplan en wijziging hiervan door de cliënt. Daarnaast is de bijzondere module Bopz vervallen, is het moment van evaluatie van het zorgplan niet meer voorgeschreven en zijn de voorwaarden in lijn met de privacywetgeving geplaatst.


Eerstelijnsverblijf (ELV)

Zorgaanbieders die ELV leveren hoeven per 1 januari 2019 geen informatie meer aan te leveren voor de ELV-productiemonitor. Doel van de aanlevering is landelijk inzicht te verkrijgen in de geleverde ELV-zorg. Zorgverzekeraars Nederland heeft gekozen voor een informatieomgeving van Vektis, waardoor de aanlevering door zorgaanbieders overbodig wordt.


5-minutenregistratie in de wijkverpleging

Zorgverzekeraars Nederland, Actiz en BTN hebben een nieuwe werkwijze voor de registratie van wijkverpleging ontwikkeld, volgens het principe: ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. De NZa heeft ervoor gekozen de regelgeving aan te laten sluiten op deze nieuwe werkwijze. Zorgplan(ning) vormt de basis voor declaratie en verantwoording. Afwijkingen in de geleverde zorg moeten dagelijks in de planning worden doorgevoerd. Hierdoor hoeft er niet meer per cliënt een minutenregistratie worden bijgehouden.


Palliatief terminale zorg (PTZ)

Op 1 januari 2018 is de indicatiestelling door het CIZ voor PTZ vervallen. Hierdoor hoeft er geen nieuw zorgprofiel te worden aangevraagd en is er geen tussenkomst van het zorgkantoor meer nodig om het product VV10 te kunnen registreren en declareren.

Voor alle leveringsvormen van PTZ is zorgprofiel VV10 mogelijk is als het huidige zorgprofiel te weinig ruimte biedt. De behandelend arts legt in het dossier de motivatie voor de keuze voor VV10 vast. Er is een terminaliteitsverklaring van de behandelend arts nodig, deze is vormvrij. Daarnaast moet deze verklaring opgenomen worden in de administratie van de zorgaanbieder en bij eventuele controles getoond kunnen worden. De wijziging heeft tot gevolg dat de zorgaanbieder snel kan starten met het uitbreiden van de zorg, zonder het risico te lopen dit niet volledig vergoed te krijgen.Tot slot

Er kan weliswaar een flink aantal regels dat zorgt voor hogere administratieve lasten geschrapt worden. Er is niets op tegen om als overheid of verzekeraar kritisch te analyseren welke informatie je nu echt nodig hebt, of welke controle noodzakelijk is. Daar staat tegenover dat de zorgaanbieder er ook goed aan doet om periodiek kritisch in kaart te brengen hoe de interne (administratieve) processen zijn ingericht en of dit nog passend en efficiënt is. Op 19 september geeft Fizr een kennissessie waarin procesbeschrijving zal worden besproken. U kunt zich hier opgeven.

84 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page