top of page
  • Foto van schrijverFizr

Wat kan Fizr voor u betekenen?

Onze dienstverlening is zeer divers en altijd volledig afgestemd op de wensen van de opdrachtgever. Juist omdat we zo divers zijn willen we hierover graag communiceren. Daarom zullen we u de komende tijd op onze LinkedIn-pagina regelmatig meenemen in wat we doen, wat opvalt en hoe we daarmee omgaan.


Veel financieringsstromen en procesoptimalisatie

Een groot aantal gemeenten, onderaannemerschap, een grote hoeveelheid zorgverzekeraars, meerdere zorgkantoren, private financiering; er is een enorme diversiteit aan betrokken partijen in het declaratie- en facturatieproces binnen een zorginstelling. We merken dat instellingen hier vaak moeite mee hebben, maar dat het daarnaast ook meer tijd en mankracht kost om goed te declareren en te verantwoorden. Fizr denkt hierin mee. We kunnen (tijdelijke) ondersteuning leveren om drukte op te vangen. Momenteel zijn we veel bezig met het beschrijven van zorglogistieke en declaratie processen in instellingen, om zo inzicht te bieden. Een goede opvolging hierop is het opstellen van handleidingen, om de uniformiteit en de efficiency in de processen te bevorderen. Ook het opzetten van gedegen procesbeheer is een logische vervolgstap die we vaak samen met de opdrachtgever zetten.


Autorisatiebeheer en personeel

Privacywetgeving is een van de redenen waarom zorgaanbieders het druk hebben met hun autorisatiebeheer. Er wordt hard gewerkt aan het opstellen van autorisatiematrices, om te kunnen borgen dat een medewerker inzage heeft in niet meer gegevens dan strikt noodzakelijk. Bij veel instellingen speelt er veel -bijvoorbeeld reorganisaties- en is er naast personeelsverloop ook veel inhuur van externen of uitzendkrachten. Het correct autoriseren van alle type medewerkers vraagt discipline en goed uitgedachte processen. Bij een aantal zorgaanbieders biedt Fizr hierin momenteel ondersteuning.

Een goed gestructureerde gebruikersondersteuning is hierin onmisbaar. Voor een aantal organisaties neemt Fizr de volledige eerstelijns-ondersteuning over. Dit geeft de functioneel beheerders van een organisatie meer ruimte om te focussen op andere zaken, maar de gebruiker ook een vast en capabel aanspreekpunt.


Wilt u meer weten over onze vormen van dienstverlening, of heeft u een hulpvraag die u ons graag zou willen voorleggen? Fizr gaat de uitdagingen graag samen met u aan. Ook als u hierover eens vrijblijvend wilt sparren, kunt u altijd contact met ons opnemen. Info@fizr.nl


56 weergaven0 opmerkingen
bottom of page