top of page
  • Foto van schrijverFizr

Wetsvoorstel Wegiz

Wat is Wegiz?

In 2011 werd het voorstel voor een landelijk EPD verworpen door de Eerste Kamer. Opvolgend werd in 2019 een start gemaakt met de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz). Mede door de Corona-crisis wordt het steeds duidelijker dat er momenteel problemen zijn met een vloeiende uitwisseling van patiëntgegevens. Vaak wordt dit nog via mail, op papier, of door middel van een DVD gedaan. Minder praktisch, maar ook op het vlak van privacy een risico. Er is ook een grotere kans op het maken van fouten en het kost meer tijd. Gezien de omvang en complexiteit van het Wegiz-programma van VWS werken organisaties als Nictiz, VWS en NEN samen om tot het beste resultaat te komen en informatiestandaarden te schrijven. Eenheid van taal is van groot belang voor een goede uitwisseling van gegevens.

Wat gaat het inhouden?

Ten eerste wordt gestandaardiseerde uitwisseling van gegevens de norm in de zorg. Uiteindelijk zal de praktische invulling hiervan in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden vastgelegd. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheid om de uitwisseling in een NEN-norm te vatten. De wet zal stellen dat de elektronische uitwisseling van medische gegevens verplicht zal worden.

De al bestaande Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens ziet puur toe op het “pull-verkeer”, dus het “halen” van gegevens. De patiënt geeft toestemming welke informatie mag worden gehaald. In het kader van Wegiz wordt voornamelijk gekeken naar het “push-verkeer”, gelijk aan wanneer de huisarts informatie meestuurt naar een specialist wanneer er wordt doorverwezen. In geval van digitale uitwisseling van recepten vergt dit een elektronisch uitwisselingssysteem. In de praktijk kan dit lastig werken, aangezien dit standaardisatie tegenwerkt. Minister Van Ark heeft voorgesteld bij het formuleren van standaarden zoveel mogelijk weg te blijven bij het elektronische uitwisselingssysteem. Naast het receptenverkeer wordt prioriteit gegeven aan het opstellen van normen voor uitwisseling van beelden, uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg (tussen medisch specialistische instellingen) en de verpleegkundige overdracht van ziekenhuizen naar VVT-instellingen.

Voorlopige conclusie

Aan de invulling wordt nog hard gewerkt, maar een eerste voorzichtige conclusie is dat de zorgaanbieders en ICT-leveranciers hard zullen moeten werken om de uitwisseling mogelijk te maken door middel van systemen die goed op elkaar aansluiten. Daarbij is er een goede kans dat zorgaanbieders aan de NEN-normen 7510, 7512, 7513 en/of aanvullende normen zullen moeten gaan voldoen. Uiteraard houden we de ontwikkelingen in de gaten en brengen we u op de hoogte als er meer nieuws is.63 weergaven0 opmerkingen
bottom of page